Toptoezicht: verantwoordelijkheden belegd en opgepakt

Goed toezicht en verantwoording afleggen zijn onze werkterreinen. Wij gaan met u als toezichthoudende teams in een op maat gemaakt programma aan de slag. Hierin komen de voor u relevante vraagstukken, onafhankelijk en in vertrouwen, aan de orde.

 

“Wij zijn bijzonder tevreden over de begeleiding van de evaluatie van onze raad van commissarissen door Nicole Hermans. Prettig, slagvaardig en deskundig. Met de opgeleverde rapportage konden wij ook direct aan de slag.”
Jaap van den Heuvel, voorzitter RvC Centramed