Toptoezicht: verantwoordelijkheden belegd en opgepakt

Goed toezicht en verantwoording afleggen zijn onze werkterreinen. Wij gaan met u als toezichthoudende teams in een op maat gemaakt programma aan de slag. Hierin komen de voor u relevante vraagstukken, onafhankelijk en in vertrouwen, aan de orde.

 


“Fons Groen en Nicole Hermans van Toptoezicht verstaan hun vak: Goed luisteren, inleven in de concrete situatie, de goede vragen stellen, goed samenvatten. Na afloop een verslag en samenvatting van de dag waarin concreet geformuleerd de aanbevelingen waarmee we aan de slag gaan.”
Wim Kozijn, voorzitter RvT HilverZorg
“Nicole Hermans en Fons Groen hebben ons in de afgelopen maanden uitstekend ondersteund en begeleid bij de werving en selectie van een nieuwe voorzitter en algemeen lid voor de Raad van Toezicht.”
Peter Klein, voorzitter RvT De Lange Wei Hardinxveld-Giessendam
“Fons Groen van Toptoezicht heeft de Raad van Toezicht van Cato-WWZ op deskundige en prettige wijze bijgestaan bij de zelfevaluatie van de raad. Mede door zijn gedegen voorbereiding leverde het ons een goed resultaat op waarmee we ook de komende tijd goed verder kunnen.”
Ine Corbeth, voorzitter Rvt Cato-WWZ
“Nicole Hermans heeft eind 2016 en begin 2017 een tweetal studiebijeenkomsten van de RvT van GGZ Oost-Brabant begeleid. De uitstekende begeleiding van beide bijeenkomsten door Nicole Hermans stond garant voor een zeer open en constructieve gedachtewisseling en daaruit voortkomende leerpunten.”
Wim Corsten, voorzitter RvT GGZ Oost-Brabant
“Wij zijn bijzonder tevreden over de begeleiding van de evaluatie van onze raad van commissarissen door Nicole Hermans. Prettig, slagvaardig en deskundig. Met de opgeleverde rapportage konden wij ook direct aan de slag.”
Jaap van den Heuvel, voorzitter RvC Centramed