Toptoezicht: verantwoordelijkheden belegd en opgepakt

Goed toezicht en verantwoording afleggen zijn onze werkterreinen. Wij gaan met u als toezichthoudende teams in een op maat gemaakt programma aan de slag. Hierin komen de voor u relevante vraagstukken, onafhankelijk en in vertrouwen, aan de orde.


“Fons Groen en Nicole Hermans van Toptoezicht verstaan hun vak: Goed luisteren, inleven in de concrete situatie, de goede vragen stellen, goed samenvatten. Na afloop een verslag en samenvatting van de dag waarin concreet geformuleerd de aanbevelingen waarmee we aan de slag gaan.”
Wim Kozijn, voorzitter RvT HilverZorg