Inrichtingsvraagstukken rondom besturing en governance

Toptoezicht begeleidt Raden van Toezicht/Commissarissen bij vraagstukken over de inrichting van besturing en organisatie.

Het profiel van de organisatie, de verwachtingen van stakeholders en belanghebbenden en het wettelijk kader vormen belangrijke informatiebronnen. In nauwe samenwerking met betrokkenen wordt een passend inrichtingsvoorstel ontwikkeld.

Inrichtingsvraagstukken kunnen zich voordoen bij:

  • een overname
  • een fusie dan wel defusie
  • de oprichting van een coöperatieve vereniging