Toetsing van governance aan interne en externe regelgeving

U vraagt zich af of uw Raad van Toezicht cq de governance van de organisatie waar u toezichthouder of bestuurder bent compliant is.

Toptoezicht beschikt over een toetsingskader Governance en kan de governance van uw organisatie doorlichten. U ontvangt een duidelijke conclusie. Mocht het antwoord op de vraag “is uw organisatie governance compliant?”┬ánegatief zijn, dan ontvangt u een concreet advies met de te ondernemen acties zodat uw organisatie compliant wordt.