Zelfevaluaties Raden van Toezicht / Commissarissen

Toptoezicht verzorgt de zelfevaluatie: het – onder externe begeleiding – driejaarlijks evalueren van het functioneren van de Raad van Toezicht/Commissarissen.

Het programma voor de zelfevaluatie wordt in nauwe samenwerking met de Raad van Toezicht/Commissarissen opgesteld. Toptoezicht belicht vier domeinen:

 • Waartoe: wat is de maatschappelijke opgave, visie op toezicht en strategie?
 • Hoe: hoe is het samenspel binnen de Raad en hoe is het samenspel tussen de Raad en Raad van Bestuur?
 • Wat: welke onderwerpen worden geagendeerd?
 • Informatiebronnen: welke informatiebronnen benut de Raad?

Een impressie van de thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Weten we als Raad tijdig wat we moeten weten? Stellen we de juiste vragen?
 • Hoe kunnen we de klankbordrol vervullen zonder mee te besturen?
 • Hoe houden we evenwicht tussen de rollen Werkgever, Klankbord en Adviseur?
 • Zijn we voldoende actueel en maatschappelijk verbonden?
 • Werkt de Raad voldoende aan individuele en teamontwikkeling?
 • Is de teameffectiviteit optimaal en wat kan daar beter aan?
 • Hoe brengen we de governance code en onze eigen visie op toezicht in praktijk?
 • Hoe hanteren we het rooster van aftreden en anticiperen we op de komende vacatures?