Raden van Bestuur

Omdat wij weten dat het besturen van een organisatie makkelijker is met een goed functionerende interne toezichthouder, waarmee u scherpe afspraken heeft gemaakt wie welke verantwoordelijkheid draagt om samen beter te presteren.

Wij begeleiden bestuurders en toezichthouders die hun gezamenlijke eindverantwoordelijkheid zo goed mogelijk willen invullen. Wij doen dit in maatwerktrajecten, als onafhankelijke teamcoach, niet als docent. Wij luisteren, stellen reflecterende vragen, leggen afspraken vast. Wij werken onafhankelijk en in vertrouwen.

Met uw voltallige raden maken wij één governanceplan, het fundament onder uw beider functioneren. Indien gewenst vervullen wij de rol van coach tijdens latere evaluaties op basis van de gemaakte afspraken.