Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Omdat wij weten dat toezichthouden een stevige maatschappelijke opdracht is en omdat wij weten wat een bestuurder heeft aan een goed functionerende interne toezichthouder.

Wij begeleiden Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen die proactief willen investeren in de kwaliteit van hun toezicht en zo goed mogelijk hun maatschappelijke opdracht willen invullen. Dit doen wij in maatwerktrajecten, als teamcoach niet als docent. Wij luisteren en stellen reflecterende vragen.

Met uw voltallige raad maken wij een toezichtplan, het fundament onder uw toezicht en document voor uw latere evaluaties. Indien gewenst vervullen wij de rol van coach tijdens zelfevaluaties, altijd onafhankelijk en in vertrouwen.