Toezicht Sociaal Domein

Omdat wij weten dat gemeenten hun verantwoordelijkheid voor het sociaal domein zo goed mogelijk willen invullen met betaalbare en passende oplossingen voor kwetsbare burgers. Omdat wij vinden dat alle verantwoordelijken in deze complexe stelsels het recht hebben hun deelverantwoordelijkheid scherp voor ogen te hebben.

Wij begeleiden gemeentelijke opdrachtgevers, gemeenteraden, uitvoerende organisaties met hun raden van toezicht in een maatwerktraject naar een integrale afstemming van doelstellingen, verantwoordelijkheden en een systeem van informatievoorziening, dat leidt tot een goed functionerende onderlinge samenwerking.

In een maatwerktraject maken wij een integraal plan voor en met alle betrokkenen, dat zicht geeft op kwaliteit, ruimte geeft voor verbetering en bijsturing en afspraken maakt over verantwoording afleggen.