drs. Fons Groen CMC

Fons is een ervaren en betrokken toezichthouder, adviseur, coach en trainer. Hij is ruim 25 jaar actief in en voor maatschappelijke organisaties.

Hij kent de rollen van bestuurder en toezichthouder uit eigen ervaring. Kennis, ervaring en een eigen visie bepalen zijn opvattingen over het effectief functioneren van zowel individuele toezichthouders als de raad als geheel.

“Ik ben er van overtuigd dat effectief toezichthouden teamwork is, waaraan de leden van het team ieder een bijdrage te leveren hebben.”