ir. Jan Willem Buyser

Jan Willem is een mensgerichte boardroom sparringpartner, bemiddelaar en toezichthouder. Gemotiveerd door de ambitie om complexe problematiek op strategisch niveau te ontrafelen, adviseert en begeleidt hij bestuurders en toezichthouders op het snijvlak van bestuur, ondernemerschap en vastgoed. Daarnaast heeft hij een ruime ervaring als toezichthouder van zorgorganisaties. Vanuit een generalistische grondhouding, liggen zijn kennis en affiniteit in die posities vooral bij het leggen van de verbinding tussen de maatschappelijke context en het besturen van de organisatie, strategisch risicomanagement, ondernemerschap en de rol van de Raad van Toezicht.

Daarnaast heeft hij specifieke deskundigheid op het gebied van vraagstukken die zijn verbonden met de vastgoedstrategie voor organisaties in een maatschappelijke context; hij is bij meerdere zorginstellingen verantwoordelijk geweest voor vormgeving, sturing en implementatie van het huisvestingsbeleid.

Vertrouwen ontstaat door respect voor elkaars kennis en kunde, persoonlijkheden en openheid en eerlijkheid in de onderlinge communicatie, ook als de standpunten soms uiteenlopen. Nabijheid wordt daarbij niet als wantrouwen ervaren maar als interesse.