Nicole Hermans

ir. Nicole Hermans MCM

Nicole is een maatschappelijk bevlogen en kundige toezichthouder, bestuurder en netwerker. Zij is ruim 25 jaar actief in de semi publieke sector in de rol van adviseur, bestuurder en toezichthouder.

In haar rol als voorzitter van de raad van toezicht van een ouderenorganisatie en vice voorzitter van een raad van commissarissen van een woningbouwcorporatie, heeft zij te maken gehad met organisaties in bedreigende situaties. Dit vormde haar beeld en visie over de rol en het professioneel functioneren van een toezichthouder en een raad van toezicht.

“Ik heb de overtuiging dat goed toezicht van een toezichthouder vraagt het lef te hebben om buiten de eigen comfortzone te opereren.”