Gezamenlijke toezichtmissie

Als het onderling samenspel van de toezichthouders duidelijk is en de rolverdeling met de bestuurder actief aandacht heeft gekregen, helpt het als uw toezichthoudende verantwoordelijkheid gevat wordt in een gezamenlijke missie. Een gezamenlijk doorleefde en goed overdachte toezichtmissie vormt de kapstok voor uw opdracht, uw bijdrage en uw verantwoordingsdomein, maar bakent ze ook af.

Een goed omschreven missie helpt u bij uw functioneren, zeker ten tijde van calamiteiten. Het biedt u ook een mantra dat u gebruikt bij de evaluaties van uw functioneren.