Inzicht stakeholders

Als de context en het speelveld van een organisatie verandert,  verandert de groep van belanghebbenden. Wie zijn uw huidige stakeholders, welke vragen en welke belangen hebben zij en ziet u daar als toezichthouder op toe? Rekent u dit deelbelang tot uw takenpakket, en zo ja, hoe legt u daar verantwoording over af?

 

Inzage in de stakeholders is iets wat u regelmatig opnieuw en bewust in kaart brengt. Dit is een verantwoordelijkheid van toezichthouder en bestuurders gezamenlijk. Inzicht hebben in de stakeholders van een organisatie helpt de toezichthouder de juiste vragen te stellen.