Onderling samenspel

Gemotiveerde toezichthouders, met aanvullende competenties en diverse achtergronden, moeten als team samenwerken om de aanwezige kwaliteiten optimaal in te kunnen zetten. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt aandacht voor elkaars sterke en minder sterke punten. Daarom reflecteren wij expliciet op uw onderling samenspel. Vanuit de persoonlijke, emotionele en sociale vaardigheden van alle individuele leden komen wij met u tot een next level van teamwork.