Rolverdeling met bestuurder

Het samenspel tussen de bestuurders, als eerst verantwoordelijke uitvoerders van het beleid, en het interne toezicht is van cruciaal belang. Een deel van de verantwoordelijkheid immers, delen de bestuurder met hun toezichthouders. Bovendien ligt het primaat van het toezicht op een instelling bij de interne toezichthouder. Anders dan het thematische toezicht van externe toezichthouders, past het interne toezicht zich aan op de dynamiek in een organisatie. In rustig vaarwater heeft de toezichthouder een andere operationele betrokkenheid dan in geval van calamiteiten. Een toezichthoudend team evalueert de rolverdeling met de bestuurder, bewust en regelmatig, in eigen verband en met de bestuurder.