Verbinding met de organisatie

Verbinding met de organisatie,  met de  formele organen of  met externe stakeholders, volgt uit de zichtbaarheid van u als toezichthouder. Wat daarbij essentieel is, is deze betrokkenen van u gehoord hebben hoe u uw rol wenst in te vullen en wat zij van u mogen verwachten.

Maakt u dat waar en verantwoordt u zich daar over, dan bent u een toezichthouder die in verbinding staat met de organisatie en haar belanghebbenden.