Zichtbaarheid

Een gerichte dialoog met interne, formele organen en externe stakeholders verhoogt uw zichtbaarheid als toezichthouder. Wat is nodig, wat niet? En als u iets nodig acht, hoe richt u die zichtbaarheid in op een manier die past bij de hoeveelheid tijd die u aan uw toezicht kunt besteden.

Vaak blijkt de zichtbaarheid van de toezichthouder niet moeilijk te bewerkstelligen. Een zichtbare toezichthouder die bewust omgaat met zijn rol wordt vaak gezien als proactieve en betrokken toezichthouder.