Onze werkwijze

UW TEAM ALS BASIS, WIJ OM U TE BEGRIJPEN, TE REFLECTEREN, OP WEG NAAR EEN HERIJKT STARTPUNT, ONAFHANKELIJK EN IN VERTROUWEN

Wij geloven in het belang van de interne toezichthouder. Wij weten dat een RvC of RvT waarde toevoegt aan organisatie en maatschappij.

Na een inventarisatie van uw doelstellingen doen wij u een voorstel voor een maatwerkprogramma. Dit programma voeren wij uit met uw voltallige raad, onafhankelijk en in vertrouwen.

Samen met u  vinden wij een herijkt startpunt, een nieuw fundament voor uw functioneren in een landschap van steeds grotere verantwoordelijkheden.

Voelt u de verantwoordelijkheid? Wilt u uw positie als toezichthoudend team herijken? Wilt u uw toezicht actief verbeteren? Neem contact met ons op.